Euroopan säädökset: EN 13724 postilaatikoille

 1. Luokittelut neljälle erityyppiselle postilokerikon aukolle (ulkoinen, sisäinen, läpiasennettu (esim. aita tai seinä), ovenpieliin tai sivuseinille)
 2. Määritys 2 erikokoiselle postilokerikolle (325-400 mm pystysuora ja 230–280 mm vaakasuora. Postilokerikon korkeus 30–35 mm).
 3. Korroosionkesto kapasiteetti DIN EN 1670 standardin mukaan (koskee pääosin lukkoja sekä muita asennettuja materiaaleja.
 4. Korroosionkesto testattu mm. 240 tunnin suolasumukokeella sekä muilla testeillä). Kesto veden läpäisyä vastaan (testaus toteutettu tarkoitukseen suunniteltua sprinklerillä, maksimi läpäisevyys 1 ccm)
 5. Suojaus varkauksien varalle käytettäessä 2 turvatason materiaaleja ja lukkoja.
 6. Taattu vähimmäiskoko postilaatikolle: c4 kokoinen testikirjekuori on mahduttava ilman taittamista tai vaurioittumista. Tällä varmistetaan, että normaalit paketit saadaan toimitettua. Testikirjekuori on noin 24 mm paksu. Minimi vetoisuudeksi on määritelty vähintään 40 mm C4 koossa olevia postituotteita.
 7. Postilaatikon keskipisteen tulisi olla 700 mm – 1700 mm, poikkeustapauksissa keskipiste voi olla 400 mm – 1800 mm. Tämä on rakennuttajan määrittelemä asetus postin jakajien työn helpottamiseksi.
 8. Turvallisuuden takaamiseksi postilaatikossa ei tule olla teräviä kulmia. Tämä minimoi postinjakajaan kohdistuvan vahingoittumisvaaran.
 9. Yksityisyyden suojaamiseksi postilaatikoissa ei tule olla ikkunaa.

Suoja postin takaisinottamiseen. Postilaatikoissa tulee olla turva postin takaisinottoa varten, joka riippuen postilaatikon tyypistä, tulee olla alin määritelty koko ja kiinteä kulma postin syöttämistä varten. Standardi on suositus, joka kuitenkin tarjouksen pyytäjällä on yleensä vaatimuksena. Tämän lisäksi tulisi huomioida, että käräjöintitapauksissa päätös tehdään sen hetkisen teknisen tilanteen mukaan, joka vastaa standardia (katso esimerkkejä oikeuden päätöksiä).

Edut ostettaessa DIN EN 13724 standardin mukaan valmistettu postilaatikko:

 • Ei rypisteyneitä, taittuneita tai muuten vaurioituneita kirjeitä ja sanomalehtiä
 • Ei matkoja postiin noutamaan toimittamattomia posteja
 • Ei kostuneita posteja, kun posti on muuten tarkoituksenmukaisesti toimitettu (kirjeet, sanomalehdet ja mainokset on kokonaisuudessaan syötetty postilaatikkoon).
 • Paras mahdollinen korroosiosuoja ruostetta vastaan
 • Turvastandardien ansiosta optimaalinen suoja vandalismia ja varkauksia vastaan